Önceki Dönemler

Uzman ve pratisyen hekimlerin mecburi hizmet yerlerinin belirlenmesinde oldukça uzun zamandır devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kuraları uygulanmaktadır.

DHY Kuraları, iki ayda bir olmak üzere yılda altı defa düzenlenmekte ve her yıl ortalama 5.000 - 6.000 arasında pratisyen hekim ve 5.000 - 6.000 arasında uzman hekim bu atamalara katılmaktadır.

Atamalar Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarında Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Bu altı atama döneminden her birinde uzman hekimlerin katılım sayısı çok değişmemekte; yaklaşık 750 - 1.000 arasında uzman hekim atamaya katılmaktadır. Ancak pratisyen hekimlerin katılımları, mezuniyetleri ile ilişkili olduğundan, Ağustos ve Ekim aylarında yapılan atamalara katılım yaklaşık 3.000 kişi geçebilirken, ara dönemlerde 200 kişiye kadar düşebilmektedir.